Motoren er nå på vei til å plukkes helt ned, den skal gjøres helt ren, tappes for alle væsker, og gåes over og sjekkes, Katalysator hadde ødelagt innmat, så denne må også byttes, Kommer tilbake med mer motor senere, skal ha kompresjonstest og oljertrykkstest av motor som skal dokumenteres her.