Deler som er ferdige legges fint til side i påvente av montering når den tiden kommer.