Bærebru er også helt nedslipt, behandlet og lakket opp igjen.

Hjulspindler blir seende slik ut.